Pirkšanas un Piegādes nosacījumi

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Pirkumu E-veikalā var veikt tikai juridiska persona.  Preci var iegādāties ar un bez reģistrācijas mājas lapā. 

1.2. Mājas lapā redzamās cenas ir bāzes cenas. Cenām var tikt piemērotas atlaides saskaņā ar eksistējošām akcijām,  iepērkamā apjoma un noslēgtiem sadarbības  līgumiem . Cenas mājas lapā uzrādītas bez PVN.

1.3. Attālināts līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir izvēlējies Preci, ievietojis to Iepirkuma grozā un nospiedis izvēlni Pasūtīt.

1.4. Ja Pircējs pasūta Preces, ir uzskatāms, ka Pircējs piekrīt Attālināta līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Economic.lv patur tiesības grozīt un papildināt Attālinātā līguma nosacījumus. Pircējam iepērkoties Economic.lv, tiek piemēroti tie Attālinātā līguma nosacījumi, kuri ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ lūdzam iepazīties ar nosacījumiem pie katra Pasūtījuma veikšanas.

1.5. Economic.lv var bez brīdinājuma ierobežot vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto mājas lapu kaitnieciskā veidā. Pārdevējs, ievietojot Economic.lv attiecīgu paziņojumu var apturēt mājas lapas darbību, iepriekš par to nebrīdinot Pircēju. Šajā gadījumā jau veiktie Pasūtījumi tiks realizēti pēc iepriekš saskaņotās kārtības.

1.6. Preču atlikumi Economic.lv var atšķirties no faktiskā, ņemot vērā atlikumu uzskaites sistēmas aizkavi.

1.7. Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos piedāvāto preču iegādes noteikumus.

1.8. Tā kā Economic.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 1.10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Attālināts līgums.

1.11. Saņemtais rēķins faktūra un turpmākā tā apmaksa tiek uzskatīta par Attālinātā līguma parakstīšanas un apstiprināšanas faktu, respektīvi sadaļā Pirkšanas nosacījumos atrunātais tiek pieņemts un akceptēts.

1.12. Veicot pasūtījumu interneta veikalā Economic.lv nospiežot pogu "Apstipriniet pasūtījumu" pircējs piekrīt saņemt SMS (telefona īsziņu) no Economic.lv par pasūtījuma statusiem.

1.13. Par pasūtīto preci var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu.

1.14. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu atsūtīt instrukcijas, rēķins-pavadzīme u.c. nepieciešamo dokumentāciju.

1.15. Pasūtot preci piedāvājam piegādi – pasūtītā prece tiek piegādāta norādītajā adresē.

1.16. Pirms produktu izmantošanas, rūpīgi izlasiet preces lietošanas instrukciju, produktu drošības datu lapas un citu tehniski informāciju, kura ir saistīta ar produkta lietošanu un glabāšanu nosacījumiem. Vienmēr lietojiet un uzglabājiet produktus, kā ražotājs ir norādījis.

1.17. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par Attālināts līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no piegādes dienas un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 11. punkts nosaka, ka atsakoties no pirkuma Attālināts līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Attālināts līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta Economic.lv saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam  sazināties ar mums pa e-pastu: info@economic.eu, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

1.18. Ja produktu lietošanas laikā rodas tehniska rakstura problēmas, tās pēcpārdošanas serviss notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Preces lietošana un garantijas laiks ir norādīts tās aprakstā un uz iepakojuma.

1.19. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

1.20. PTAL normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veic juridiskas personas.

1.21. Attālināts līgums tiek slēgts starp divām Pusēm, Pārdevēju, interneta veikala Economic.lv īpašnieku SIA LAKURA, reģistrācijas numurs 40103803002, PVN maksātāja reģistrācijas Nr.LV40103803002, juridiskā adrese: Grostonas iela 25-113, Rīga, LV-1013, Latvija, ražošana: Rūpnīcu 3, Olaine, Rīgas rajons, LV-2114, Latvija, un Pircēju, kas veic pirkumus un citas darbības interneta veikalā Economic.lv.

1.22. Attālināts līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti  interneta veikalā Economic.lv.

1.23. Ja Jums ir iebildumi par Attālināta līguma noteikumiem, lūdzam sazināties ar mums izmantojot sadaļu Kontakti/Saziņas forma.

  

2. Speciālo piedāvājumu, akcijas preču piedāvājumu saņemšana un atteikšanās no tiem.

2.1. Katram mājas lapas apmeklētājam ir iespēja pieteikt komerciālo paziņojumu saņemšanu  ierakstot savu e-pasta adresi un akjceptējot sadaļā INFORMATĪVIE ZIŅOJUMI.

2.2. Katram, kas ir pieteicies mājas lapā komerciālo paziņojumu saņemšanai, ir tiesīgs no tiem atteikties, nosūtot e-pastu uz info@economic.lv vai izmantojot komerciālā paziņojuma teksta beigās esošo atrakstīšanās saiti.

2.3. Reģistrētam Klientam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus datus vai dzēst savu reģistrāciju mājas lapā bez papildus saskaņošanas, vai atteikties no komercinformācijas saņemšanas.

2.4. Reģistrējoties mājas lapā, Reģistrētais Klients iegūst individuālu paroli Pasūtījumu veikšanai E-veikalā. Reģistrētais Klients apņemas paroli uzglabāt drošā, trešajām personām nepieejamā vietā un neatklāt trešajām personām. Reģistrētais klients ir atbildīgs par piekļuves datu pienācīgu glabāšanu.

2.5. Ja Reģistrētais klients aizmirst piekļuves datus, viņam jānosūta paroles atgādinājuma pieprasījums.

2.6. Pārdevējs ir tiesīgs personu datu apstrādi un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu uzticēt un  nodot trešajām personām, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu.

2.7. Reģistrētā klienta un Pircēja bez reģistrācijas sniegtie personas dati tiks apstrādāti un lietoti tikai un vienīgi informēšanai par darījuma un piegādes statusu, izrakstot grāmatvedības dokumentus, veicot atmaksas, administrējot parādsaistības, kā arī veicot citas no Attālināts līguma izrietošās saistības.

2.8. Pārdevējs neatklāj Reģistrētā klienta un Pircēja bez reģistrācijas personas datus trešajām personām, izņemot LR tiesību aktos paredzētos gadījumos.

 

3. Produkcijas izmaksas.

3.1. Preču cenas E-veikalā norādītas euro. Cenā nav iekļauts PVN. 

3.2. Juridiskām personām ir iespējams piemērot vairumtirdzniecības cenas kā arī atlaides atbilstoši noslēgtiem sadarbības līgumiem, pasūtāmiem apjomiem, un ņemot vērā akcijas produktu cenas. 

3.3. Pārdevējs ir tiesīgs mainīt cenas piedāvātāja produktu klāstā. Spēkā ir tā cena, kura tiek fiksēta pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

4. Piegādes nosacījumi un Pasūtījumu izpilde.

4.1. Mājas lapā veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulksten 9:00 – 17:00.

4.2. Darba dienās līdz pulksten 12:00 saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, bet pēc pulksten 12:00 un brīvdienās saņemtie tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.

4.3. Sākot ar 60EUR un vairāk piegāde visā Latvijas valsts teritorijā ir bezmaksas.

4.4. Saņemtajā rēķinā tiks uzrādīts arī piegādes izsekošanas kods, kurš būs uzrādīts saites veidā, uzspiežot uz kuru Pircējs tiks savienots ar partnerpiegādātāja mājas lapas sūtījumu izsekošanas sadaļu, kurā ievadot rēķina uzrādīto piegādes izsekošanas kodu varēs redzēt piegādājamās preces progresu un tekošo statusu.

4.5. Pircēja pasūtītās un apmaksātās Preces tiek piegādātas Pircēja norādītajā piegādes adresē, par  piegādes laiku vienojoties. Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda Preču saņēmēja vārds un uzvārds un personas kods.

4.6. Saņemot Preci, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

4.7. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.

4.8. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces izvēlētajā laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku.

4.9. Piegādājot Preces Pircējam kopā ar Preci tiek izsniegta pavadzīmes – rēķina oriģināls. Par Preces saņemšu Pircējs parakstās piegādes dokumentā, norādot iebildes par iepakojumu un Precēm, ja tiek konstatēta kāda neatbilstība.

4.10. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsis vai sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

4.11. Ja pēc Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums vai piegādātās Preces neatbilst Pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz kontaktu sadaļā norādīto Pārdevēja  e-pastu.

 

5. Pasūtījumu veikšana.

5.1. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana sistēmā notiek ar laika aizkavi, var rasties situācija, ka izvēlētie produkti nav pieejami vai ir pieejami nepietiekamā daudzumā. Šajā gadījumā Pārdevēja operators sazināsies ar Pircēju un piedāvās tās aizvietošanu vai lūgs pagaidīt līdz ko būs saražota jauna produkcijas partija.

5.2. Pircējs izvēlas produktus no mājas lapas kataloga un, ja produkta izvēles logā ir uzrādīta pieejamība noliktavas atlikumos, preci var droši pasūtīt pievienojot to Pasūtījuma grozam.

5.3. Pasūtījuma grozā var mainīt nepieciešamo produktu daudzumu, dzēst atsevišķas pozīcijas vai arī pilnībā iztukšot grozu.

5.4. Mājas lapā ir iespējams ieiet sistēmā kā jau reģistrētam lietotājam vai arī aizpildīt piegādes informāciju kā jaunam lietotājam.

5.5. Pēc pasūtījuma noformēšanas sistēma ģenerētā un uz e-pastu saņemtajā rēķinā būs atspoguļota sekojoša informācija: produkcijas nosaukums, īsais identifikācijas numurs/ artikuls, daudzums, vienas vienības cena, piegādes izmaksas, kopējā summa, pievienotās vērtības nodokļa summa, kopējā maksājuma summa un Pārdevēja bankas rekvizīti;

5.6. Ja Pircējs ir Reģistrētais klients un ir ielogojies sistēmā, tad, veicot pirkumu, aizpildāmie lauki automātiski ģenerē iepriekš aizpildīto klienta reģistrēto informāciju.

5.7. Ja Preci saņems cita persona, nevis pats Pircējs, tas jānorāda pieteikuma formā, minot personas vārdu, uzvārdu, saņemšanas vietu, ja atšķiras no reģistrētās saņemšanas vietas.

 

6. Maksājumu veikšana.

6.1. Pircējs privātpersona vai juridiska persona kam nav parakstīts sadarbības līgums norēķinās par Precēm priekšapmaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto rēķinu.

6.2. Pircējam par pasūtītajām Precēm ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un rēķina saņemšanas.

6.3. Veicot apmaksu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts rēķinā.

6.4. Pircējs var saņemt Preces tikai pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par Precēm savā bankas kontā.

6.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu un atcelt Preces rezervēšanu, ja Pircējs samaksu par Precēm nav veicis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma. Gadījumā, ja apmaksa par Precēm tiek pārskaitīta no citas, nevis Pārdevēja, bankas vai citas valsts bankas, ieteicams par to informēt Pārdevēju, nosūtot maksājuma uzdevumu uz Pārdevēja e-pastu: info@economic.lv.

6.6. Pircējs Juridiska persona, kuram ir noslēgts sadarbības līgums veic apmaksu līguma paredzētajā kārtībā.

  

7. Preču nomaiņa, atgriešana, atteikuma tiesības.

7.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

• tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

• citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz šādu adresi: Rūpnīcu 3, Olaine, Rīgas rajons, LV-2114.

7.3. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja adresē Rūpnīcu 3, Olaine, Rīgas rajons, LV-2114. Atteikumu var iesniegt arī kopā ar preci.

7.4. Pārdevējs atmaksā Preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot Preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Samaksā skaidrā naudā netiek veikta. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

7.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos.

7.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja saskaņā ar 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 punktu 14.1, Preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:

• Prece ir nolietota un/vai bojāta;

• Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

7.7. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu.

7.8. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot Preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), aizpildot atteikuma veidlapu.

  

8. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņi.

8.1. Visu mājas lapā pārdodamo preču kvalitāte un garantijas termiņš ir norādītas Preces aprakstā pie katras Preces.

8.2. Pārdevējs neatbild par to, ka mājas lapā attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var atšķirties reālajam preču lielumam, formai un krāsai. 

 

9. Atsauksmes, informatīvie ziņojumi.

9.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

9.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot māja lapā sadaļā Kontakti norādītos saziņas līdzekļus un adreses.